مهلت ارسال آثار در کنگره ی شعر فاطمی هجده سال نوری تمدید شد

درخواست حذف این مطلب

ششمین کنگره شعر فاطمی هجده سال نوری

مهلت ارسال آثار به ششمین کنگره ی سراسری شعر فاطمی -هجده سال نوری- تا پایان روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.